Doopdienst 24 maart

op 24-03-2019

Zondag 24 maart is er een doopdienst met twee dopelingen: Lisanne en Eva. Voorganger is dominee Robert. We lezen uit Efeziërs 4. In die Bijbeltekst gaat het over hoe we geestelijk kunnen groeien: van baby’s tot volwassenen, als individu en als Lichaam van Christus. Volwassen worden klinkt misschien een beetje saai, maar als je deze tekst goed leest zie je dat geestelijk groeien een hele grote en spannende uitdaging is.

 

Liturgie zondag 24 maart 2019

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied HH512 Wij zegenen jou

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied PS105:1,2,3 (DNP)

 

BEDIENING VAN DE DOOP

Onderwijzing HH502 Dooplied Tijdens voorspel kinderen binnendragen

 

Persoonlijke woorden van motivatie van de doopouders

 

Belijdenis LD340b  

Dominee roept eerst doopouders en dan kinderen naar voren

 

Water in doopvont

 

Doopgebed

 

Geloften&instemming 

 

Doop&zegen (met 3x water)

 

Verwelkoming door de gemeente

Gemeente, deze kinderen en hun ouders zijn aan de gemeente toevertrouwd.

Bent u bereid Lisanne en Eva als dooplid te aanvaarden,

om met hen en hun ouders in geloof de weg te gaan van het evangelie?

Wat is daarop uw antwoord?

Ja, van harte.

 

Doopkaarsen & KinderBijbel

Zegenlied: HH61:1 De Here zegent jou

Kindermoment

Kinderlied Projeclied week 3

 

Gebed

Lezing Efeziërs 4:1-16 (NBV)

Lied PS68:5 (DNP)

Preek

Lied HH352 Jezus’ liefde voor mij

 

Gebed

Collecte

Lied LD723 Waar God de Heer zijn schreden zet

Zegen

 

RobertDoopdienst 24 maart