Doopdienst zondag 8 oktober

op 8-10-2017

Deze zondag wordt Davy, zoon van Tessa en Bart gedoopt. Een groot feest! Daarna gaat het in de lezingen en preek over een best moeilijke tekst. God kijkt naar ons als een wijngaard. Maar wat als die wijngaard geen vrucht opbrengt? Wat zou God doen om dat te veranderen?

Welkom

Lied HH512 Wij zegenen jou

Bemoediging en groet

Lied PS 139:1,7,8

Gebed

Loflied HH617a Tienduizend redenen

 

BEDIENING VAN DE DOOP

Onderwijzing HH502 Dooplied

Persoonlijke woorden van motivatie van de doopouders

 Belijdenis: LD340b  

Kindermoment

Uitleg over de doop 

Water in doopvont

 Doopgebed:

Geloften&instemming

 Doop&zegen (met 3x water) onder handoplegging zegen door Bijbeltekst

Verwelkoming door de gemeente

 Doopkaarsen & KinderBijbel 

Cadeau van kinderkerk

Zegenlied: HH61:1 De Here zegent jou (2x)

 

Gebed

Lezing Jesaja 5:1-7

Lied PS80:4

Lezing Matteüs 21:33-46

Lied PS80:6

Preek

Lied LD718 God die leven hebt gegeven

 

Gebed

Collecte HH352 Jezus liefde voor mij

Lied LD416 ga met God en hij zal met u zijn

Zegen

RobertDoopdienst zondag 8 oktober