Alle-leeftijden-kerkdienst Eerste Advent

op 28-11-2021

Zondag 28 november is het eerste advent. We leven toe naar de komst (=advent in het latijn) van Jezus op aarde. We volgen het thema van de kinderkerkmethode Bijbel Basics: ‘Tel je mee?’ We lezen Lucas 2:1-5, over de volkstelling. Staat er meer over volkstellingen in de Bijbel, waarom moet iedereen worden geteld van keizer Augustus, en wat is God ondertussen aan het doen? Daar gaat het over in deze dienst.

Het is een Alle-leeftijden-kerkdienst, zodat we met alle generaties deze kerkdienst mee kunnen vieren (ook vanuit huis via www.kerkdelfgauw.nl/livestream). Er is wel peuterkerk. In de kerkdienst doen we een Voxvote Quiz, dus houd je telefoon bij de hand! Toegang tot de voxvote krijg je het gemakkelijkst via de Kerk Delfgauw app.

De coronamaatregelen zijn dezelfde als vorige week. Misschien volgt er komende week een aanscherping, als het CIO en de PKN adviezen geven over de overheidsmaatregelen die 26 november zijn aangepast.

 

Liturgie Alle-leeftijden-kerkdienst

zondag 28 november 1e Advent

Voorganger ds. Robert Stigter

 

Welkom

Kaars

Lied HH145 O kom, o kom, Immanuël

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied Magnificat van sela

 

Gebed

Lezing Lucas 2:1-5 (BGT)

Preek 1 met Voxvote Quiz

Lied LD506 Wij trekken in een lange stoet

Preek 2

Lied PS72:1,4,7 (DNP)

Preek 3

Meditatieve muziek

Lied HH334 God keert alles om

 

Gebed

Collecte

Lied LD444 Nu daagt het in het oosten

Zegen 

RobertAlle-leeftijden-kerkdienst Eerste Advent