Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk

op 12-06-2022

Zondag 12 juni is er om 10:00 uur een gezamenlijke eredienst van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Pijnacker-Delfgauw. De kerkdienst vindt plaats in de Dorpskerk, Koningshof 3 in Pijnacker. Er is dus geen dienst in Kerk Delfgauw, de Acker en de Ontmoetingskerk. Voorgangers zijn ds. de Jong, ds. Schoonenberg, ds. Treuren, en ds. Stigter. Met het houden van deze gezamenlijke dienst spannen we ons in om de eenheid te bewaren die de Geest ons geeft (Efeziërs 4 vers 3).

Er is tijdens deze gezamenlijk dienst creche, kinderkerk en tienerkerk.

RobertGezamenlijke dienst in de Dorpskerk