Hemelvaart viering

op 26-05-2022

Donderdag 26 mei om 10:00 uur vieren we Jezus’ hemelvaart. We lezen het verhaal van Jezus’ hemelvaart in Handelingen, Daniël 7, en Psalm 47.

Er is peuterkerk. De jongere kinderen van de kinderkerk kunnen een na het kinderlied een knutsel maken bij de peuterkerk. Voor de oudere kinderen is er een puzzel bij de preek die ze op hun plek in de kerkzaal kunnen doen.  

Orde van dienst Hemelvaartsdag 2022

Voorganger: ds. Robert Stigter   

Welkom

Lied HH214 In bidden en in smeken

Bemoediging en groet

Gebed  

Lezing Handelingen 1:1-11 (NBV21)

Kinderlied HH231:1 Ik moet weggaan

Lezing Daniel 7:9-14 (NBV21)

Lied PS47 (DNP)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH320 Leer me uw discipel zijn  

Gebed

Collecte

Loflied HH217 Majesteit

Zegen  

RobertHemelvaart viering