Kerkdienst 10 februari

op 10-02-2019

Zondag 10 februari vieren we de Maaltijd van de Heer. In de preek gaat het over Efeziërs 2. Grote woorden van Paulus over wat er allemaal wel niet veranderd is door Jezus. Grote woorden zijn mooi, maar wat als je het niet zo ervaart? En wat betekenen ze voor ons?

 

Liturgie zondag 10 februari 2018, Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied LD672:1,3 Kom laat ons deze dag

Bemoediging en groet

Lied LD672:4,5

Gebed

Loflied HH232 Laat het huis gevuld zijn

Kindermoment

Kinderlied HH621 Van A tot Z

 

Gebed

Lezing Efeziërs 2 (NBV)

Lied PS93 DNP

Preek

Lied HH320 Leer me uw discipel zijn

 

Collecte (3x)

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel, vormen van kring/tafel

Voorbeden

Tafelgebed

Onze Vader

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

Tijdens de beker: Tafellied HH525 Jezus Heer, levend brood

 

Dankzegging

Lied HH298 Genade zo oneindig groot

Zegen 

PS93 DNP

 1. De HEER regeert! Zijn koninklijk gewaad
  is kracht en luister, en onwrikbaar staat
  de troon waarop Hij zetelt voor altijd;
  de aarde wankelt niet in eeuwigheid.

 

 1. De zee verheft haar stem met groot geweld,
  maar aan haar kracht wordt paal en perk gesteld.
  Al gaan de golven nog zo luid tekeer,
  daarboven in de hemel troont de HEER.

 

 1. Uw woorden zijn betrouwbaar voor altijd
  en in de tempel straalt uw heiligheid.
  In deze wereld waar het water woedt
  doorstaan uw woord en huis de hoogste vloed.
RobertKerkdienst 10 februari