Kerkdienst 11 juni

op 11-06-2017

In de kerkdienst van 11 juni lezen we een verhaal uit Handelingen. Net na Pinksteren, de geboorte van de kerk, worden de eerste christenen al vervolgd. Hoe gaan ze daarmee om? Worden ze bang? Sluiten ze zich af? Nee, ze gaan delen.

We kijken naar hoe vervolgde christenen in onze tijd dat doen. We staan stil bij wat het betekent om je leven te delen. En we vieren de maaltijd van de Heer. Waarin Jezus zich met ons deelt.

Na de kerkdienst start om 12:00 uur de gemeentezondag. Daar delen we wat wij hebben ontvangen met de leden van de drie wijkgemeenten uit Pijnacker.

Welkom

Lied LD1005 Zoekend naar licht

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied HH724 Hij is Koning

 

Kindermoment 

Kinderlied HH625 Zingen maakt blij

Gebed

Lezing Handelingen 4;23-35 (NBV)

Luisterlied Psalm 2 ‘Psalmen voor nu’

Preek

Lied ‘Wij delen’

 

Collecte

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel

Voorbeden

Onze Vader

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

Tafellied HH525 Jezus Heer, levend brood

 

Dankzegging

Lied HH336 Groot is uw trouw o Heer

Zegen

RobertKerkdienst 11 juni