Kerkdienst 14 april: Palmpasen

op 14-04-2019

Op Palmzondag lezen we het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. In deze intocht komen Pesach en Chanoeka samen, twee feesten met verschillende symbolen. Jezus is op het toppunt van zijn populariteit, heel de wereld loopt achter hem aan. Maar met welke verwachtingen? Kloppen die verwachtingen wel? En wat zijn onze verwachtingen van Jezus?

Tijdens deze kerkdienst slaat de sfeer helemaal om: heden ‘Hosanna’, morgen ‘kruisig Hem’.

Liturgie Palmzondag 14 april 2019

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied PS118:1,2 DNP

Bemoediging en groet:

Lied PS118:5,6 DNP

Gebed

Bijbelwoorden Zacharia 9:9-10 (BGT)

Loflied HH190 Juich Hosanna

Loflied HH597 Hosanna in de hoge

Kindermoment

Kinderlied Projectlied t/m week 6

 

Gebed

Lezing Johannes 11:55-12:1 12:9-19 (NBV)

Lied PS118:7 DNP

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD587:1,2,3,4,7 Licht voor de wereld

 

Gebed

Collecte

Lied LD556 Alles wat over ons geschreven is

Zegen

 

Psalm 118

1. De HEER is goed, Hem moet je eren;
zijn liefde houdt voor altijd stand.
Laat Israël het proclameren:
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’
Herhaal het zingend, priesterkoren:
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’
Al wie de HEER dient, laat het horen:
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’

 

2. In mijn benauwdheid, in mijn lijden
riep ik het uit: ‘HEER, help mij toch!’
Hij luisterde en Hij bevrijdde;
wat doet een sterveling mij nog?
Op Hem, mijn helper, kan ik bouwen;
ik kijk op mijn belagers neer.
In plaats van mensen te vertrouwen
vind ik een schuilplaats bij de HEER.

 

5. Zet nu de tempelpoort wijd open,
de poort van de gerechtigheid,
zodat ik blij het pad kan lopen
dat naar de HEER, mijn redder, leidt.
Hier gaan rechtvaardigen naar binnen;
ze gaan de poort al zingend door.
Met U, HEER, mocht ik overwinnen;
daar dank ik U van harte voor!

 

6. De steen waar bouwers niets in zagen
was in Gods ogen cruciaal.
Die steen mag zijn gebouw nu dragen;
zijn werk verbaast ons allemaal!
Dit is de dag van Hem gekregen,
een dag van blijdschap en gezang.
Wij bidden, HEER, geef ons uw zegen;
geef voorspoed, HEER, ons leven lang.

 

7. Wij zegenen de grote koning
die komt in naam van God, de HEER.
Vier nu het feest mee in zijn woning;
leg offergaven voor Hem neer.
Mijn God, ik zal U dank bewijzen
met groene twijgen in de hand.
De HEER is goed, Hem moet je prijzen;
zijn liefde houdt voor altijd stand.
 

 

RobertKerkdienst 14 april: Palmpasen