Kerkdienst 15 april: het lichaam van Christus

op 15-04-2018

In deze kerkdienst lezen we Efeziërs 4:7-16. Paulus beschrijft de kerk hier als het lichaam van Christus. Dat lichaam bouwt zichzelf op door de liefde, als iedereen zijn steentje bijdraagt. Wat is jouw talent? En waarom zou jij wel of niet bijdragen aan de opbouw van dat lichaam? En waarom vinden we het tegenwoordig moeilijk om daar tijd voor te maken? Daar gaat het over in deze kerkdienst.

Na de kerkdienst  zijn er twee activiteiten om bij aan te sluiten. In de hal kun je doorgeven wat jouw talent is en kijken of de jij de geschikte persoon bent voor een van de openstaande vacatures.

In een van de bij ruimtes kun je een presentatie bijwonen van de Messy Church Delfgauw groep die op snuffel stage is geweest bij Kliederkerken in de omgeving van Delfgauw.


Orde van dienst zondag 15 april 2018

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied PS68 (NPB):2,3

Bemoediging en groet

Lied PS68 (NPB):9

Gebed

Bijbelwoorden Efeziërs 1:15-23 (BGT)

Loflied HH581 Geprezen zij de Here (Psalm 68)

Loflied HH620 U bent heilig

Kindermoment

Kinderlied HH572 Daar komt nooit een einde aan (Psalm 103)

 

Gebed

Lezing Efeziërs 4:7-16 (NBV)

Lied PS68 (NPB):5

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH698 Als U het huis niet bouwt

 

Gebed

Collecte

Lied LD971 Zing een nieuw lied voor God de Here

Zegen

RobertKerkdienst 15 april: het lichaam van Christus