Kerkdienst 15 juli: doop & bevestiging ambtsdragers

op 15-07-2018

Zo aan het begin van de schoolvakantie nog een volgepakte kerkdienst. Aan het begin van de dienst wordt een kindje gedoopt. Tijdens de preek gaat het over Kolossenzen 2:6-15. In dit gedeelte stelt Paulus: als je bij Jezus hoort dan ben je vrij. Vrij van de verplichting van menselijke tradities, vrij van meningen van mensen, vrij van schuld, vrij van ‘machten en krachten’. Een mooie boodschap om de vrijheid van de vakantie in te gaan. Na de preek worden twee nieuwe ambtsdragers bevestigd en nemen er drie afscheid. Fijn dat we zo samen mogen vieren dat God telkens nieuwe reisleiders roept.Liturgie zondag 15 juli, doopdienst/bevestiging & afscheid ambtsdragers 2018

Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied HH512 Wij zegenen jou

Bemoediging en groet

 

BEDIENING VAN DE DOOP

Onderwijzing HH502 Dooplied

Motivatie/Lied The Promise

Belijdenis LD340b  

Water in doopvont

Doopgebed

Geloften&instemming

Doop&zegen

Verwelkoming door de gemeente

Doopkaars & KinderBijbel

Zegenlied: HH61:1 De Here zegent jou

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Lezing Kolossenzen 2:6-15 (NBV)

Lied LD315:1,2 Heb dank, o God van alle leven

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH724 Hij is Koning

 

AFSCHEID EN BEVESTIGING

Afscheid

Lied PS90:8

Motivatie 

Lied HH282 Maak ons hart onrustig, God

Motivatie 

Lied HH352 Jezus’ liefde voor mij

Opdracht

Gelofte

Bevestiging

Lied LD670:1 Kom Schepper God, o Heilige Geest

Aanvaarding

Lied HH399:1 Samen in de naam van Jezus

 

Gebed

Collecte

Lied LD416 Ga met God en Hij zal met ons zijn

Zegen


 

RobertKerkdienst 15 juli: doop & bevestiging ambtsdragers