Kerkdienst aanstaande zondag 10:00 uur

op 11-12-2022

Zondag 11 december is het Derde Advent. We lezen opnieuw over de aankondiging en betekenis van Jezus geboorte, maar nu vanuit een ander perspectief. De evangelist Matteüs vertelt over Jozef, de verloofde van Maria. Jozef wacht op de geboorte van Jezus en op de vervulling van Gods belofte uit de heilige boeken. Jezus zal Immanuel genoemd worden: God is bij ons.

 

Liturgie 3e Advent zondag 11 december

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Adventskaarsen

Lied HH145 O kom, o kom, Immanuël

Bemoediging en groet

Lied PS24 (DNP)

Gebed

Loflied HH140 In het licht

Kindermoment

Kinderlied Knoop het even in je oren (zie 1e advent dienst)

 

Gebed

Lezing Matteüs 1:18-25 (NBV21)

Lied HH270:1,2 Nu laat u mij in vrede gaan

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD512 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

 

Gebed

Collecte

Lied HH124 Donker de nacht

Zegen

RobertKerkdienst aanstaande zondag 10:00 uur