Kerkdienst 24 september

op 24-09-2017

Zondag 24 september staat de dienst in het teken van de kunstroute in Pijnacker-Nootdorp ‘De Verbeelding’. Niemand van ons heeft God ooit gezien. Toch hebben wij allemaal een beeld van wie God is. In de Bijbel staan heel veel verschillende beelden van wie God is. In deze dienst lopen we langs een aantal verbeeldingen van God, aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Maar ook een aantal verassende beelden die je waarschijnlijk nog niet kent, komen langs.

Orde van dienst zondag 24 september 2017

Voorganger: Ds. Robert Stigter

 Welkom

Lied PS145:1,3

Bemoediging en groet

Bijbelwoorden Exodus 20:1-5a

Gebed

Kindermoment

Kinderlied Ik zit op het puntje van mijn stoel

 

Preek 1

Lied HH627:1,2 Abba, Vader

Preek 2

Lied LD978 Aan U behoort, o Heer der heren

Preek 3

Lied HH350 Jezus, hoop voor de volken (1x)

Preek 4

Lied HH217 Majesteit (1x)

Preek 5

Lied HH445 Ik bouw op U

Preek 6

Lied LD670:1,2,3 Kom Schepper God, o heilige Geest

Preek 7

Meditatief orgelspel

Lied LD340b Geloofsbelijdenis

 

Bericht van overlijden

Gebed

Collecte

Lied LD425 Vervuld van uw zegen

Zegen

RobertKerkdienst 24 september