Kerkdienst 25 augustus

op 25-08-2019

In deze kerkdienst lezen we net als bij de kinderkerk Lucas 15:1-10. In dit verhaal gaat het over een herder die een verloren schaapje zoekt. Het verhaal is heel bekend, omdat het in alle kinderbijbels terugkomt. Maar heb je wel eens nagedacht wat het zou kunnen betekenen voor jou, voor de wereld, voor hoe we kerk zijn, voor het dagelijks leven?

Liturgie zondag 25 augustus 2019

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied PS23b:1,2

Bemoediging en groet

Lied PS23b:3,4,5

Lied PS28:1 (DNP)

Gebed

Lied PS28:4 (DNP)

Bijbelwoorden Ezechiël 34:15-16 (BGT)

Loflied LD654 Zing nu de Heer, stem allen in

Loflied HH400 Kom naar het feest

Kindermoment

Kinderlied HH428 Jezus is de goede herder

 

Gebed

Lezing Lucas 15:1-10 (NBV)

Lied HH378:1,3 Jezus neemt de zondaars aan

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD837 Iedereen zoekt U, jong of oud

 

Gebed

Collecte

Lied HH408 Gaat heen in vrede

Zegen

 

 

 

RobertKerkdienst 25 augustus