Kerkdienst 3 juni

op 3-06-2018

In de kerkdienst van 3 juni gaat het over tijd. Hoe laat is het? Waar is het nu dan tijd voor? Besteed je je tijd goed? Wat is je doel met de tijd die je is gegeven? Op deze vragen geeft Petrus een antwoord. We lezen 1 Petrus 4:1-11. De tekst en preek kun je in de week die hierop volgt op dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond nabespreken bij een van de Gemeentegroeigroepen (klik op de link voor locaties en tijdstippen).

Na de preek vieren we de Maaltijd van de Heer, het Avondmaal.


 

Orde van dienst zondag 3 juni 2018, Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS90:1,2 (PNB)

Bemoediging en groet

Gebed

Lied PS90:7,8 (PNB)

Loflied HH647 Kom nu is de tijd

Kindermoment

Kinderlied HH455 Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn

 

Gebed

Lied LD513:1,2 God heeft het eerste woord

Lezing 1 Petrus 4:1-11 (NBV)

Lied LD513:3,4

Preek

Lied LD912 Neem mijn leven, laat het, Heer

 

Collecte (3x)

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel, vormen van kring/tafel

Voorbeden

Tafelgebed

Onze Vader

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

Tijdens de beker: Tafellied HH525 Jezus Heer, levend brood

 

Dankzegging

Lied HH715 De grote dag breekt weldra aan

Zegen

RobertKerkdienst 3 juni