Kerkdienst 6 januari

op 6-01-2019

Zondag 6 januari gaat het in de kerkdienst over de tekst die in de komende week wordt besproken bij de gemeentegroeigroepen: Jozua 1:1-9. In de voorafgaande 6 gemeentegroeigroep bijeenkomsten liep Jozua stage bij Mozes. Bij het begin van het Bijbelboek Jozua is Mozes overleden. Jozua staat er nu alleen voor: het is zijn taak om het volk Israël het beloofde land in te leiden. Een grote uitdaging. Het is een verhaal uit een heel andere situatie dan waar wij in leven. En toch zal blijken dat wij dezelfde strijd voeren als Jozua. De preek wordt afgesloten met een concrete challenge, ook omdat er tijdens deze kerkdienst geen tienerkerk is. De challenge wordt besproken bij de tienerkerk van zondag 13 januari.

De preek is na te bespreken in de gemeentegroeigroep bijeenkomsten van:

Zondagavond 6 januari: tijd 20.00 uur – 22.00 uur, Locatie: Kerkelijk Centrum Delfgauw
Contactpersoon: Hilde Stigter, hildestigter@gmail.com | 06-49985331

Dinsdagmiddag 8 januari (onder leiding van dominee Robert): tijd 12.00 uur – 14.00 uur, Locatie: Kerkelijk Centrum Delfgauw, Start met een verzorgde lunch. Contactpersoon: Maarten Braat, maarten@m-j.nl | 06-53583113

Dinsdagavond 8 januari: tijd 20.00 uur – 22.00 uur, gastadres Noordeindseweg 6 b, Contactpersoon: Arie van der Velden, arieriavelden@gmail.com | (015) 3692068

Voor de overige groepen zijn er vooralsnog geen vaste adressen waar we samenkomen. Neem voor de locatie contact op met de contactpersoon van de betreffende groep.

Woensdagavond 9 januari: Tijd 20.00 uur – 22.00 uur, Contactpersoon: Kero Oerlemans, kero.oerlemans@hetnet.nl | 06-33704508

Vrijdagavond 11 januari: tijd: 20.00 uur – 22.00 uur, Contactpersoon: Maarten Braat, maarten@m-j.nl | 06-53583113

 

Liturgie zondag 6 januari 2019

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied HH450:1 In Gods overwinning

Bemoediging en groet

Lied HH450:2

Gebed

Lied/tien geboden LD310 Eén is de Heer, de God der goden

Loflied HH350 Jezus hoop voor de volken

Kindermoment

Kinderlied HH534 Daarom bidden wij

 

Gebed

Lied PS68:1,2

Lezing Jozua 1:1-9 (BGT)

Lied PS68:3

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH452 O kerk, sta op

 

Gebed

Collecte

Lied HH450:3,4

Zegen

 

Psalm 68

1. God richt zich op in majesteit.
Zijn haters staken alle strijd
en vluchten voor hun leven.
Zoals de wind de rook verjaagt,
zo is de vijand weggevaagd;
ver uit het zicht verdreven.
Maar de rechtvaardigen zijn blij.
Als God eraan komt juichen zij;
ze klappen opgetogen.
Bezing zijn naam en sta paraat
wanneer Hij door de velden gaat.
Jouw lied zal Hem verhogen. 
3. O God, toen U vol majesteit
uw eigen volk had uitgeleid
als herder van uw kudde,
dreunde de hele aarde luid,
de hemel stortte water uit;
de Horeb stond te schudden.
U hebt hen door uw grote macht
naar het beloofde land gebracht,
dat groen was door de regen.
Uw kleine kudde, uitgeblust,
kreeg daar weer nieuwe kracht en rust.
U gaf aan hen uw zegen.
2. God kijkt vanuit zijn heiligdom
als vader naar de wezen om;
de weduwen behoedt Hij.
Wie zich verlaten voelt en zwak
geeft Hij ruimhartig onderdak;
de hongerige voedt Hij.
Wie niet meer weet wat vrijheid is
haalt Hij uit de gevangenis,
van elke straf ontheven.
Maar mensen die opstandig zijn
lijden gebrek in de woestijn;
niets kan daar overleven.

 

 

RobertKerkdienst 6 januari