Kerkdienst Bijbelzondag 31 oktober

op 31-10-2021

Zondag 31 oktober is het Bijbelzondag. We staan stil bij grote vragen over de Bijbel. Wat is dit eigenlijk voor boek, en hoe kun je er het beste mee omgaan? Is het het Woord van God, of mensenwerk? En moet je Bijbelteksten nu letterlijk of figuurlijk lezen?

Liturgie Bijbelzondag 31 oktober 2021

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Kaars

Lied PS119:1,9,27,44 (DNP)

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied HH491 Spreek, o Heer

Kindermoment

Kinderlied HH37 Uw woord (psalm 119)

 

Gebed

Lied LD314 Here Jezus, om uw woord

Lezing Psalm 1:1-3 (NBV21)

Preek 1

Lied PS1:1,2 (DNP)

Lezing Lucas 24:44-49 (NBV21)

Preek 2

Lied HH278 Het Woord van God

Preek 3

Meditatief orgelspel

Lied LD513 God heeft het eerste woord

 

Gebed

Collecte

Lied Een vaste burcht is onze God (HH333:1, daarna zelfde melodie maar tekst LD898:2,4)

Zegen

 

RobertKerkdienst Bijbelzondag 31 oktober