Kerkdienst Israëlzondag

op 7-10-2018

Zondag 7 oktober is het Israëlzondag. Volgens de regels van onze kerk zijn we ‘onopgeefbaar verbonden met het volk Israël’. Maar wat betekent dat? En wat verbindt ons dan met elkaar? Hoe kijken we dan naar de staat Israël? Waar kunnen we voor bidden? Daar gaat het over deze zondag.

 

Liturgie Israëlzondag 7 oktober 2018

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied PS 122:1 (DNP)

Bemoediging en groet

Lied PS 122:3 (DNP)

Gebed

Bijbelwoorden Deuteronium 5:6-21 (BGT)

Loflied HH259 Adonai

Loflied HH350 Jezus, hoop voor de volken

Kindermoment

Kinderlied HH337 Hij alleen

 

Gebed

Lezing Handelingen 15:1-35 (NBV)

Lied PS87 (DNP)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD802 Door de wereld (melodie Hatikvah)

 

Gebed

Collecte

Lied LD868:1,2,5 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere

Zegen

 

RobertKerkdienst Israëlzondag