Kerkdienst over Efeziërs 3

op 10-03-2019

‘Jezus in je hart’, daarover ging het in de laatste aflevering van de Luizenmoeder. Wist je dat die term ‘Jezus in je hart’ maar één keer in de Bijbel voor komt? En dat juist in de tekst waar we deze zondag zijn gearriveerd: Efeziërs 3. En als je die tekst goed leest blijkt ‘Jezus in je hart’ veel dieper te gaan dan hoe het bij de Luizenmoeder naar voren kwam: het gaat over de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van het mysterie van Gods liefde.

Met deze kerkdienst beginnen we aan de veertigdagentijd/lijdenstijd op weg naar Pasen. De kleur van het voorhangsel/antependium van de preekstoel wordt daarom paars, de kleur van het lijden.

De kinderen van de kinderkerk gaan met Jezus op weg naar Jeruzalem. In de kerk staat een prachtige maquette van de stad.

De tieners blijven in de kerkzaal, ook omdat er een jeugddienst is deze zondagavond. Maar de preek is als het goed is voor hen goed te volgen en eindigt weer met een concrete preekchallenge.

 

Liturgie zondag 10 maart 2019

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied LD536:1,2,3 Alles wat over ons geschreven staat

Bemoediging en groet

Lied LD536:4

Bijbelwoorden Marcus 1:12-15 (BGT)

Gebed

Loflied HH347 Jezus alleen

Kindermoment

Kinderlied projectlied

 

Gebed

Lezing Efeziërs 3 (NBV)

Lied PS148 (DNP)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD990 De laatsten worden de eersten

 

Gebed

Collecte

Lied HH399 Samen in de naam van Jezus

Zegen

 

Psalm 148

1. Zing halleluja, prijs de HEER.
Hemelbewoners, geef Hem eer.
Zing, engelen, aan één stuk door;
herauten, voeg je bij dat koor.
Laat ook de wolkenlucht Hem loven,
met heel de sterrenpracht daarboven.
Hef, zon en maan, een loflied aan,
want jullie zijn door Hem ontstaan. 
3. Zing, leiders, voor de HEER en prijs
Hem, koningen, in je paleis.
Al ben je jong of hoogbejaard,
bezing zijn naam, Hij is het waard:
Hij is de schepper van het leven.
Hoewel Hij groot is en verheven,
is Hij voor Israël dichtbij.
Zing halleluja en wees blij. 
2. Zing, aardbewoners, allen mee.
Prijs Hem wat leeft diep in de zee.
Bliksem en regen, prijs de HEER,
en felle sneeuwstorm, geef hem eer.
Laat elke heuveltop Hem prijzen,
het bladerdak Hem eer bewijzen.
Roep, alle dieren, samen luid
uitbundig halleluja uit. 

 

 

 

 

 

 

 

RobertKerkdienst over Efeziërs 3