Kerkdienst over Efeziërs 6:10-24

op 21-07-2019

Zondag 21 juli lezen we het laatste deel van de brief aan de Efeziërs 6:10-24, over de geestelijke wapenuitrusting: een beeld dat Paulus gebruikt als hij het heeft over geestelijke strijd. Maar wat is dat eigenlijk? Komen er geen brokken van als je naar de wereld gaat kijken als een geestelijk slagveld? Is dat geen middeleeuwse manier van kijken? En waar moeten we ons dan tegen wapenen?

 

Liturgie zondag 21 juli 2019

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied HH450:1 In Gods overwinning

Bemoediging en groet

Lied HH450:2

Gebed

Lied LD1010:2 Geef vrede, Heer, geef vrede

Gebed

Lied LD1010:4

Bijbelwoorden Efeziërs 1:3-14 (BGT)

Loflied HH321 Wees mijn verlangen

Loflied HH433 Stil, mijn ziel, wees stil

Kindermoment

Kinderlied HH477 Heb de Heer je God lief

 

Gebed

Lezing Efeziërs 6:10-24 (NBV)

Lied PS76 (DNP)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH452: O kerk, sta op, met wapenrusting aan

 

Gebed

Collecte

Lied HH450:3,4

Zegen

 

RobertKerkdienst over Efeziërs 6:10-24