Kerkdienst Palmpasen

op 25-03-2018

Jezus die ruzie heeft met een vijgenboom, Jezus die met grof geweld tafels omgooit en handelaars van het tempelplein veegt. Wat heeft dat te maken met de liefdevolle Jezus die we meestal zien in de Bijbel? In deze kerkdienst lezen we het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een verhaal dat overgaat in Jezus intocht in de tempel. We staan stil bij wat Jezus met zijn gewelddadige handelen probeert duidelijk te maken. 

Orde van dienst Palmzondag 25 maart 2018, Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied PS118:1,2 (Nieuwe Psalm Berijming)

Bemoediging en groet

Lied PS118:5,7 (Nieuwe Psalm Berijming)

Gebed

Bijbelwoorden Zacharia 9:9-10 (NBV)

Loflied HH190 Juich Hosanna

Loflied HH597 Hosanna in de hoge

Kindermoment

Kinderlied Hosanna, hosanna we maken een rij

 

Gebed

Lezing Marcus 11:1-25

Lied LD558:1,2 Jezus, om uw lijden groot

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD825:1,2,7,8,9 De wereld is van Hem vervuld

 

Gebed

Collecte

Lied LD562 Ik wil mij gaan vertroosten

Zegen

 

RobertKerkdienst Palmpasen