Kerkdienst Tweede Advent

op 9-12-2018

Zondag 9 december is het Tweede Advent. Op deze zondag gaat het in de kerkzaal en bij de kinderkerk over Jesaja 40:1-11. In deze tekst klinkt een stem die troost biedt en vreugde geeft. Maar er zit in de tekst ook een tegenstem. Want is het wel realistisch om te verwachten dat God alles goed gaat maken?

Liturgie zondag 8 december, Tweede Advent

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Aansteken Tweede Adventskaars

Lied LD442:1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Bemoediging en groet

Lied LD442:2

Gebed

Bijbelwoorden Marcus 1:1-3 (BGT)

Loflied LD506 Wij trekken in een lange stoet

Loflied HH153 Ik zie uit naar de Heer

 

Kindermoment 

Kinderlied projectlied 2

Gebed

Lied PS80 (DNP)

Lezing Jesaja 40:1-11 (NBV)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH270 Nu laat U mij in vrede gaan

 

Gebed

Collecte

Lied LD439 Verwacht de komst des Heren

Zegen

 

Psalm 80 De Nieuwe Psalmberijming

1. Hoor naar ons bidden, trouwe herder
en leid uw Israël weer verder.
Kom, koning, schijn vanaf uw troon
en red uw volk, uw eigen zoon.
God, toon uw vriendelijk gezicht,
verschijn in uw bevrijdend licht.

 

4. Waarom brak U zijn heg aan stukken,
mocht iedereen zijn vruchten plukken?
Hij viel ten prooi aan het geweld
van dieren uit het open veld.
De wilde zwijnen uit het bos
vraten er ongestraft op los.
2. Heer, generaal van legermachten,
laat ons niet langer biddend wachten.
Wij drinken tranen bij ons brood;
de vijand spot met onze nood.
God, toon uw vriendelijk gezicht,
verschijn in uw bevrijdend licht.

 

5. Kom nu, o God van legermachten!
en breng uw zoon weer in gedachten:
de wijnstok die U in het land
eens veelbelovend had geplant,
maar nu als straf voor eigen kwaad
onder uw toorn tot as vergaat.
3. Eens hebt u ons, Egyptes slaven,
als kleine wijnstok opgegraven
en op een eigen plek geplant.
Daar vulde hij het hele land.
In berg en dal, van noord tot zuid
hing overal zijn verse fruit.
6. Leg toch uw boosheid weer aan banden,
leg zegenend op ons uw handen,
zodat wij met U verder gaan
en niet meer steeds bij U vandaan.
God, toon uw vriendelijk gezicht,
verschijn in uw bevrijdend licht.

 

RobertKerkdienst Tweede Advent