Kerkdienst zondag 11 juli

op 11-07-2021

De kerkdienst van zondag 11 juli staat in het teken van overstappen. De kinderen van groep 8 maken de overstap naar de tienerkerk. Daarna lezen we we uit Genesis 2 over twee bekende bomen: de levensboom en de boom van goed en kwaad. Wat hebben die bomen nu weer voor betekenis?

Daarna richt de dienst zich op afscheid en bevestiging van ambtsdragers. Lilian en Mark treden af als ambtsdrager, Lennart en Maarten verlengen hun termijn en Greet wordt opnieuw ambtsdrager, nu als diaken.

 

Liturgie zondag 11 juli 2021

Voorganger ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied HH475 God maakt vrij

Bemoediging en groet

Gebed:

Lied PS25:2 (DNP)

Bidden: 3

Lied PS25:4

Bidden: 5

Lied PS25:6

Bidden: 7

Lied PS25:8

Loflied HH629 De kracht van Uw liefde

Loflied HH460 Ik zal er zijn

 

Overstapmoment

Kinderlied opw4kids 319 Hé weet jij

 

Gebed

Lezing Genesis 2 (NBV’21)

8 De heer God legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste Hij de mens die Hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

15 De heer God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 16 Hij legde hem het volgende verbod op: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’

Lied PS1 (DNP)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH278 Het woord van God

 

AFTREDEN EN VOORTZETTEN AMBT

Afscheid

Lied PS90:8 (liedboek) (samenzang)

Opdracht

Gelofte

Gebed

 

Collecte (kinderen komen terug)

Lied HH399 Samen in de naam van Jezus

Zegen

RobertKerkdienst zondag 11 juli