Kerkdienst zondag 11 maart

In de kerkdienst van zondag 11 maart gaat het om een beeld waar Jezus zichzelf mee vergelijkt: een graankorrel die valt en sterft om vrucht te dragen. Er komt alleen iets moois uit als de graankorrel verloren gaat. Jezus weet wat Hij moet gaan doen, maar Hij is doodsbang. Maar waarom moet Jezus sterven? We lezen Johannes 12:20-33 en ontdekken wat Zijn sterven voor ons betekent.Orde van dienst zondag 11 maart 2018, voorganger: ds. Robert Stigter

 Welkom

Lied PS84:1,2

Bemoediging en groet

Lied PS84a:3,4,5

Gebed PS51:1,4 De Nieuwe Psalmberijming

Bijbelwoorden 1 Kolossenzen 1:15-20 (BGT)

Loflied HH368 Wonderlijke raad van God

Loflied HH594 Hij is verheerlijkt

Kindermoment

Kinderlied HH1 Gelukkig zal je zijn (=Psalm 1)

 

Gebed

Lezing Johannes 12:20-33 (NBV)

Lied LD339a Acclamatie

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD575 Jezus leven van ons leven

 

Gebed

Collecte

Lied PS126 De Nieuwe Psalmberijming

Zegen