foto Marlies Dekker

Kerkdienst zondag 12 november

op 12-11-2017

Deze zondag gaat het over een bruiloftsmaaltijd. Een heel bijzonder beeld dat veel zegt over hoe het zal zijn als God koning wordt. We lezen Matteüs 22:1-14. De bruiloftsgasten die zijn uitgenodigd weigeren te komen. Wat doe je dan? Het feest annuleren? De koning in het verhaal dat we lezen heeft een andere oplossing. Na de preek vieren we de Maaltijd van de Heer. Ga jij in op de uitnodiging om daaraan deel te nemen?

Orde van dienst zondag 12 november 2017, Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS87 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede

Bemoediging en groet

Gebed

Lied HH721 Er is een dag

Kindermoment

Kinderlied HH348 Jezus is

 

Gebed

Lezing Jesaja 25:6-12 (NBV)

Lied Gezang 27:1,3 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan

Lezing Matteüs 22:1-14 (NBV)

Lied Gezang 27:4,5

Preek

Lied LD439:1,2,3 Verwacht de komst des heren

 

Collecte

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel, vormen van kring/tafel, als kring gevormd is 3e collecte

Voorbeden

Tafelgebed

Onze Vader

Instellingswoorden (wel brood en beker tonen, niet het brood breken)

Delen van brood en wijn

Tijdens de beker: Tafellied HH525 Jezus Heer, levend brood

Dankzegging

Lied HH408 Gaat heen in vrede (=melodie Geest van hierboven)

Zegen

 

RobertKerkdienst zondag 12 november