Kerkdienst zondag 13 augustus

op 13-08-2017

Deze zondag lezen we verder in het Bijbelboek Jona: hoofdstuk 2. Een prachtig lied, geschreven op een blijkbaar inspirerende locatie: de buik van een grote vis. Waarom redt God Jona uit het water? Wat zegt dat over God? En wat heeft dit te maken met Jezus, die zichzelf vergelijkt met Jona? Daar gaat het over in deze kerkdienst.

Welkom

Lied HH16 Als een hert dat verlangt naar water (=psalm 42)

Bemoediging en groet

Lied PS42:4,7

Gebed/lied PS130c Uit de diepten

Bijbelwoorden Romeinen 13:8-12 (BGT)

Loflied HH202 Uw genade is mij genoeg

 

Kindermoment

Kinderlied HH299 ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven

 

Gebed

Lezing Jona 2 (NBV)

Lied PS130a:1 Uit angst en nood stijgt mijn gebed

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH298 Genade zo oneindig groot

 

Gebed

Collecte

Lied HH583 Glorie aan God

Zegen

RobertKerkdienst zondag 13 augustus