Kerkdienst zondag 16 juli

op 16-07-2017

In deze vakantietijd lezen we het Bijbelboek Jona. In het verhaal van deze zondag moet Jona naar Nineve om te vertellen dat God boos is vanwege het kwaad dat daar gebeurt. Maar Jona weigert. Wat bezielt hem om God zo ongehoorzaam te zijn?

Welkom

Lied PS65:1,2 De stilte zingt U toe, o Here

Bemoediging en groet

Lied PS65:3,4

Gebed

Bijbelwoorden Romeinen 1:1-7 (BGT)

Loflied PS150a Geprezen zij God

Loflied HH350 Jezus hoop van de volken

Kindermoment

Kinderlied HH305 Ik volg de Heer

 

Gebed

Lezing Jona 1 t/m 2:1 (NBV)

Lied HH83:1,2 Jona

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD941 Waarom moest ik uw stem verstaan

 

Gebed

Collecte

Lied LD909 Wat God doet, dat is welgedaan

Zegen

RobertKerkdienst zondag 16 juli