foto Marlies Dekker

Kerkdienst zondag 18 augstus

op 18-08-2019

Deze zondag lezen we in de kerkzaal dezelfde Bijbeltekst als bij de kinderkerk: Lucas 14;12-24. In dit verhaal vertelt Jezus over een groot feest. Het feest lijkt niet door te gaan omdat de gasten iets anders te doen hebben. Hoe lost de gastheer dat op? En wat betekent deze tekst voor hoe wij zelf feestjes organiseren of bijwonen als voorproefjes voor het Grote Feest dat God ooit zal organiseren?

Liturgie zondag 18 augustus 2019

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied PS84:1,2 (DNP)

Bemoediging en groet

Lied PS84:3,4 (DNP)

Gebed

Bijbelwoorden Jesaja 25:6-9 (BGT)

Loflied HH701 Heel uw koninkrijk

Loflied HH400 Kom naar het feest

Kindermoment

Kinderlied HH305 Ik volg de Heer

 

Gebed

Lezing Lucas 14:12-24 (NBV)

Lied LD762:1,2 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan

Meditatief orgelspel

Lied HH722 God woont bij de mensen

 

Gebed

Collecte

Lied PS36:2 (DNP)

Zegen

 

 

RobertKerkdienst zondag 18 augstus