Kerkdienst zondag 18 november

op 18-11-2018

Zondag 18 november volgen we het oecumenisch leesrooster en lezen we een verhaal over een arme weduwe die alles weggeeft wat ze heeft. Het is een kort en krachtig verhaal met veel diepere lagen. Na de preek vieren we de Maaltijd van de Heer.

Orde van dienst zondag 18 november 2018

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied LD273 Loof God, die zegent al wat leeft

Bemoediging en groet

Gebed LD1005 Zoekend naar licht

Loflied HH594 Hij is verheerlijkt (liefst met bovenstaande lied vloeiend in elkaar over laten gaan)

Kindermoment

Kinderlied HH658 Omdat u groot bent

 

Gebed

Lied PS72:1,4,7 (DNP)

Lezing Marcus 12:41-44 (NBV)

Preek

Lied LD241 Gij die mijn liefste kleinood zijt

 

Collecte (3x)

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel, vormen van kring/tafel

Voorbeden

Tafelgebed

Onze Vader

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

Tijdens de beker: Tafellied HH525 Jezus Heer, levend brood

 

Dankzegging

Lied HH548 Breng dank aan de Eeuwige

Zegen

Psalm 72 De Nieuwe Psalmberijming

God, laat de koning goed regeren,
met recht en met beleid.
Wil hem uw wijze regels leren
en uw gerechtigheid.
Dan zal uw volk in vrede leven,
dan wordt er recht gedaan:
verdrukten zal hij redding geven,
verdrukkers pakt hij aan.

Wie roept om hulp zal hij bevrijden.
Wie in ellende leeft
redt deze koning, die zal strijden
voor wie geen helper heeft.
Wie arm zijn of door zorg gebogen,
verdrukt of diep in nood –
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij redt hen van de dood.

Laat iedereen de HEERbezingen,
de God van het verbond,
want Hij alleen doet grote dingen.
Laat nu uit ieders mond
zijn lof weerklinken door de tijden:
groot is zijn roem en eer!
Laat al wat leeft zijn naam belijden.
Ja, amen, loof de HEER.

RobertKerkdienst zondag 18 november