Kerkdienst zondag 19 november

op 19-11-2017

Zondag 19 november gaat het in de dienst over Petrus 1:13-2:3. In deze Bijbeltekst gaat het erover dat wij ‘heilig’ zijn. Maar wat is dat eigenlijk? En kan dat eigenlijk wel? Ben je niet snel schijnheilig als je zegt dat je heilig bent? Petrus legt ons uit wat hij bedoelt en hoe je toch heilig kunt leven.

Dit is de eerste van vier diensten dit kerkseizoen waarbij de preek gaat over deze brief van Petrus, die dit jaar wordt behandeld in de GemeenteGroeiGroepen. In de week die op deze kerkdienst volgt, kun je een gemeentegroeigroep bezoeken om de tekst verder te bespreken. Dit kan dinsdag 21, woensdag 22 en vrijdag 24 november, Elke groep komt samen van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur.

Dinsdag: komt samen bij: Lydeke en Bas, Wethouder Sonneveldhof 65; Groepsleiders: Arie van der Velden (arieriavelden@gmail.com) en Lydeke Bougie-van Beek

Woensdag: komt samen bij: Maarten en Jacqueline Braat, Delftsestraatweg 62; Groepsleiders: Kero Oerlemans (06-33704508, kero.oerlemans@hetnet.nl), Jacob Bijl (015-3696868, jacob_marja_bijl@msn.com

Vrijdag: komt samen bij: Hans en Jorinda Maas, Vrijenban 51; Groepsleiders: Hans en Jorinda Maas (hans@hjalmaas.nl).

De gemeentegroeigroepen staan voor: Onderlinge liefde, tijd voor elkaar, respect voor jouw mening. Samen lachen, samen huilen, samen bidden, (soms) samen zingen en ook samen de Bijbel openen. Leren van Jezus en leren van elkaar!

Algehele coördinatie: Maarten Braat, Delftsestraatweg 62, 2645 CB, Delfgauw, 06-53583113, maarten@m-j.nl.


 

Orde van dienst zondag 19 november 2017

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied PS111:1,5,6

Bemoediging en groet

Gebed/Lied PS51b Create in me a clean heart

Bijbelwoorden 1 Johannes 4:7-16 (BGT)

Loflied LD405 Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig

Loflied HH232 Laat het huis gevuld zijn

Kindermoment

Kinderlied HH384 Meer en meer

 

Gebed

Lied LD315:1,2 Heb dank, o God van alle leven

Lezing 1 Petrus 1:13-2:3 (NBV)

Lied LD315:3

Preek

Meditatief orgelspel/pianospel

Lied HH278 Het woord van God

 

Gebed

Collecte

Lied LD675 Geest van hierboven

Zegen

RobertKerkdienst zondag 19 november