Kerkdienst zondag 2 oktober

op 2-10-2016

Komende zondag is het Israëlzondag. We staan stil bij dat we als kerk verbonden zijn met het volk Israël. Maar wat betekent dat eigenlijk? En hoe gaan we dan om met wat de staat Israël doet, ook als dat niet altijd door de beugel kan? De preek gaat over Psalm 122, over vrede voor Jeruzalem. Een deel van de vakantiefoto’s van dominee Robert komt langs. Na de dienst is er gelegenheid om de preek te bespreken en over het onderwerp door te praten.

Welkom

Lied PS84:1,2 (orgel)

Bemoediging en groet

Lied PS84a:3,4,5 (band)

Gebed

Bijbelwoorden (naar Marcus 12 BGT)

 

Loflied HH350 Jezus, hoop voor de volken (band)

Loflied HH259 Adonai (band)

 

Kindermoment

Kinderlied HH1 Gelukkig zal je zijn (Psalm 1) (band)

 

Gebed

Lezing Psalm 122:1-3 (NBV)

Lied PS122:1 (orgel)

Lezing Psalm 122:4-5 (NBV)

Lied PS122:2 (orgel)

Lezing Psalm 122:6-9 (NBV)

Lied PS122:3 (orgel)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD 868:1,4,5 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere (orgel)

 

Bericht van overlijden

Gebed

Collecte

Lied PS87 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede (orgel)

Zegen

Preekbespreking

RobertKerkdienst zondag 2 oktober