Kerkdienst zondag

op 28-08-2016

Komende zondag gaat het over leiderschap. Mark wordt bevestigd als leider in de kerk, en Kuinie, Cok en Arnold zetten hun leiderschap voort. Maar hoe zit het eigenlijk met leiderschap in de kerk en in de Bijbel? Wanneer ben je een goede leider? En hoe kun je goed met je leiders omgaan? Belangrijke vragen in deze tijd waarin we nog maar weinig leiders vertrouwen.

Welkom

Lied PS134 Gij dienaars aan de Heer gewijd

Bemoediging en groet

Gebed

Bijbelwoorden 1 Petrus 1:18-22 (BGT)

Loflied HH603 Juich voor de Heer

Loflied HH645 Jezus, wij verhogen U

Kindermoment

Kinderlied HH356 Kom aan boord

 

Gebed

Lezing 1 Petrus 5:1-7 (NBV)

Lied PS23b:1,2 De Heer is mijn herder

Preek

Lied HH404 Waar God de Heer zijn schreden zet

 

Bevestiging/voortzetting

Persoonlijke motivatie 

Lied HH698 Als u het huis niet bouwt

Opdracht

Gelofte

Bevestiging

Lied LD670:1 Kom Schepper God, o Heilige Geest

Lied HH399:1 Samen in de naam van Jezus

Gebed

Collecte

Lied LD838 O grote God die liefde zijt

Zegen

RobertKerkdienst zondag