Kerkdienst zondag 20 augustus

op 20-08-2017

We lezen Jona 3. Jona dreigt de stad Nineve met vernietiging. Maar heeft hij zelf Gods boodschap wel goed begrepen? En hoe zouden de mensen (en dieren!) van Nineve reageren? De boodschap van dit hoofdstuk vertalen we door naar de Maaltijd van de Heer. We gedenken, vieren en verwachten de goedheid van God.

Welkom

Lied PS76:1,2,5,6

Bemoediging en groet

Loflied HH4 Psalm 8

Kindermoment 

Kinderlied HH426 Jezus is de goede herder

 

Gebed

Lezing Jona 3 (NBV)

Lied LD339a acclamatie

Preek                                                   

Lied LD1012 Geef aan de wereld vrede, Heer

 

Collecte

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel vormen van kring/tafel, als kring gevormd is 3e collecte

Voorbeden

Tafelgebed

Onze Vader

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

Tafellied HH525 Jezus Heer, levend brood

Dankzegging

Lied HH728 Jezus leeft in eeuwigheid

Zegen

RobertKerkdienst zondag 20 augustus