Kerkdienst zondag 22 januari: Michazondag

op 22-01-2017

Komende zondag is het Michazondag. De profeet Micha leert ons heel veel over Gods verlangen naar meer recht in de wereld. We lezen Micha 6:1-8 waar Micha het heel duidelijk stelt: God is de oneerlijkheid in de wereld helemaal zat.

Zou het 2700 jaar later beter zijn? (klik op deze link)

Om als kerk hier nog beter mee bezig te kunnen zijn, worden er deze zondag ook 3 nieuwe kerkenraadsleden bevestigd.

Welkom

Lied PS84:1,2

Bemoediging en groet

Lied PS84a:3,4,5

Gebed

Loflied HH629 De kracht van uw liefde

 Kindermoment

Kinderlied HH503 God kent jou

 

Gebed

Lezing Micha 6:1-8 (NBV)

Lied HH88 Zoek eerst het koninkrijk van God

Preek

Meditatief orgelspel

Lied Blijf in mij 

 

Afscheid & bevestiging

Introductie

 

Afscheid

 

Lied PS90:8

Bevestiging

Persoonlijke motivatie 

Lied HH698 Als u het huis niet bouwt

Opdracht 

 

Gelofte

 

Bevestiging

Lied LD670:1 Kom Schepper God, o Heilige Geest

 

Lied HH399:1 Samen in de naam van Jezus

Gebed

Collecte

Lied HH399:2,3

Zegen

RobertKerkdienst zondag 22 januari: Michazondag