Kerkdienst zondag 25 juli

op 25-07-2021

In de kerkdienst van zondag 25 juli lezen we Genesis hoofdstuk 2. Het gaat met name om vers 18-25: over de schepping van de vrouw. Hoezo is zij een ‘helper’ voor de man? En waarom worden de dieren en Adam gevormd uit de aarde en de vrouw uit een ‘rib’ van Adam? En wat zegt deze tekst over de relatie tussen man en vrouw? Genoeg spannende onderwerpen dus in de preek.

Na de preek wordt Rolf bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.

Liturgie zondag

Voorganger ds. Robert Stigter

 

Welkom

Kaars

Lied HH254 U zag dat het goed was

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied LD985 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven

Kindermoment

Kinderlied HH305 Ik volg de Heer

 

Gebed

Lezing Genesis 2 (NBV’21)

 

Preek 1

Lied PS121 (DNP)

Preek 2

Lied LD788:1 God die in het begin

Preek 3

Meditatief orgelspel

Lied HH395 Ik wil jou van harte dienen

 

BEVESTIGING AMBTSDRAGER

Motivatie

Lied Hoop in mij

Gelofte

Bevestiging

Lied LD670:1 Kom Schepper God, o Heilige Geest

Aanvaarding

Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling-kerkrentmeester,

Wilt u hem als leider en dienaar in uw midden ontvangen, hem in zijn ambt respecteren en voor hem bidden?

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.

 

Gebed

Collecte

Lied LD418 God, schenk ons de kracht

Zegen

RobertKerkdienst zondag 25 juli