Kerkdienst zondag 26 februari

op 26-02-2017

Zondag 26 februari staan de aankomende verkiezingen centraal in de preek. Wat hebben geloof en politiek met elkaar te maken? Hoe ga je om met teleurstelling in de politiek? Hoe moeten we ons als christenen verhouden tot de overheid? Centraal staat Romeinen 13:1-7, een Bijbelgedeelte waarin Paulus schrijft dat we het gezag van de overheid moeten herkennen. Dat is nogal merkwaardig als je beseft dat diezelfde Romeinse overheid Paulus regelmatig heeft opgesloten, gemarteld en tenslotte gedood.

Orde van Dienst, Zondag 26 februari, Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS 72:1,4

Bemoediging en groet

Uitleg bij thema

Lied PS 72:7

Gebed

Bijbelwoorden Romeinen 1:1-7 (BGT)

Loflied HH177 Heer, ik prijs uw grote naam

Loflied HH605 Juicht want Jezus is Heer

 

Kindermoment

Kinderlied Geef het door

Gebed/Lied LD1005:1 (NL) Zoekend naar licht

Lezing Romeinen 13:1-7 (NBV)

Lied LD1005:5

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH724 Hij is Koning

 

Gebed

Collecte

Lied LD978 Aan U behoort, o Heer der heren

Zegen

RobertKerkdienst zondag 26 februari