Kerkdienst zondag 27 augustus

op 27-08-2017

Deze zondag arriveren we bij het laatste en meest spannende hoofdstuk van Jona. Jona is in dit verhaal zo blij als een kind, maar ook zo kwaad als een dwarse peuter. Gedraagt hij zich als een klein kind, of is er meer aan de hand? En in hoeverre zit er in ons iets van deze Jona? In deze kerkdienst nemen we afscheid van Arie Gravesteijn als ouderling-kerkrentmeester en Edward Wierenga als diaken. Lennart de Prieëlle zal in het ambt worden bevestigd als diaken.

 

 

Welkom

Lied PS103:1,2,4

Bemoediging en groet

Lied PS103:5,9

Gebed

Loflied HH605 Juicht, want Jezus is Heer

Kindermoment

Kinderlied Geef het door

 

Gebed

Lezing Jona 4

Lied PS103:3

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH386 Wil je opstaan en mij volgen

 

Afscheid

Lied PS90:8

Bevestiging

Motivatie 

Lied HH603 Juich voor de Heer

Opdracht 

Gelofte

Bevestiging

Lied LD670:1 Kom Schepper God, o Heilige Geest

 

Lied HH399:1 Samen in de naam van Jezus

 

Gebed

Collecte

Lied HH399:2,3

Zegen

 

RobertKerkdienst zondag 27 augustus