Kerkdienst zondag

op 25-09-2016

Zondag gaat het over hoe christenen een bom legden onder de elektriciteitsvoorziening van de oudheid: slavernij. We lezen een Bijbelboek waar je maar weinig uit hoort, de brief van Paulus aan Filemon. Een persoonlijke brief voor een specifieke situatie. Maar het is een brief met ook voor ons grote gevolgen voor ons dagelijks leven als volgelingen van Jezus.

Orde van Dienst

Zondag 25 september

Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS133

Bemoediging en groet

Lied HH47 Familie

Gebed

Bijbelwoorden Kolossenzen 1:15-20 (BGT)

Loflied LD 705 Ere zij aan God, de Vader

Loflied HH391 Breng ons samen

 Kindermoment 

Kinderlied Groot en geweldig

 

Gebed

Lezing Filemon (NBV)

Lied LD314:1,2 Here Jezus, om uw woord

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH334 God keert alles om

 

Gebed

Collecte

Lied LD675 Geest van hierboven

Zegen

RobertKerkdienst zondag