Kerkdienst zondag 5 januari

op 5-01-2020

Zondag 5 januari 2020 gaat ds. E. van Bolhuis-Szabo uit Hendrik-Ido-Ambacht voor. We lezen het verhaal over de wijzen uit het oosten.

 

Orde van dienst

 

Welkom

Lied: Psalm 72: 1 (DNP)

 

Bemoediging en groet

Lied: Hemelhoog 157 – Wij trekken in een lange stoet 

Gebed

Loflied: Psalm 72: 2,4,7 (DNP)

Loflied: Hemelhoog 649 – Licht van de wereld

 

Kindermoment 

Kinderlied 

Gebed

Lezing: Mat 2:1-12

Lied: Psalm 72:3 (DNP)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied: 468

 

Gebed

Collecte

Slotlied: Gezang 146: 1,2,4,6 – Dit is de dag, die God ons schenkt (Uit Liedboek voor de Kerken, 1973)

Zegen

 

RobertKerkdienst zondag 5 januari