Voice of Praise

Kerkdienst zondag 8 juli met koor Voice of Praise

op 8-07-2018

Deze kerkdienst is de eerste in een vierdelige zomerserie over het Bijbelboek Kolossenzen. In het eerste hoofdstuk lezen een heel oud gedicht over Jezus. Met Hem is alles veranderd. Toch lijkt het in ons leven soms alsof er niets verandert is. Hoe kun je daar goed mee omgaan? Aan de hand van de Hebreeuwse termen ‘olam hazeh’ en ‘olam haba’ geeft dominee Robert uitleg over wat Paulus ons in zijn brief hierover wil duidelijk maken.


 

Liturgie zondag 8 juli 2018, Voorganger: ds. Robert Stigter

met muzikale medewerking van Voice of Praise en op orgel Sjoerd van der Meijden

 

Vooraf wordt door Voice of Praise gezongen in de hal

Welkom

Lied PS 98 (DNP)

Bemoediging en groet

Lied/gebed PS130C Uit de diepten

Bijbelwoorden Kolossenzen 3:12-17 (BGT)

Loflied OP661 Maak groot onze God

Loflied Jesus, Take my hand

Kindermoment

Kinderlied HH257 Zie de zon

 

Gebed

Lezing Kolossenzen 1-2:5 (NBV)

Lied LD513 God heeft het eerste woord

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD630 Sta op! Een morgen ongedacht

 

Gebed

Collecte (ondertussen ‘Rejoice in the Lord always’)

Lied EV501 Vrede van God

Zegen

Psalm 98 De Nieuwe Psalmberijming

 1. Zing een nieuw lied om God te eren,
  die grote daden heeft verricht.
  Zijn sterke arm bleek niet te keren.
  Zijn recht kwam stralend aan het licht.
  Hij wilde zich in liefde buigen
  tot ons, het volk dat met Hem leeft.
  De hele wereld kan getuigen
  dat Hij het is die redding geeft.
 2. Juich, aarde, om de HEERte prijzen.
  Zing blij voor Hem, bazuin het uit.
  Laat heel de schepping eer bewijzen.
  Zeeën en bergen, jubel luid.
  Hij komt om alles recht te zetten.
  Straks klinkt zijn vonnis wereldwijd.
  Dan buigen volken voor zijn wetten;
  dan toont Hij zijn rechtvaardigheid.
RobertKerkdienst zondag 8 juli met koor Voice of Praise