Oecumenische viering 16 januari

op 16-01-2022

Zondag 16 januari is er een oecumenische viering samen met onze katholieke broers en zussen. Het thema is: Licht in het duister. Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus.

Ds. David Knibbe van de Immanuëlparochie is de voorganger. De viering is om 10:00 uur in de Vredeskerk in Delft en is mee te vieren via www.kerkdelfgauw.nl/livestream. Deze livestream van de katholieke parochie bevat geen liedteksten. De liturgie is in dit bericht te downloaden Liturgie Oecumenische Viering 16 januari 2022. Je kunt hem zelf op bijvoorbeeld je telefoon als tweede scherm meelezen. Of je kunt hem van tevoren zelf uitprinten. Of als dat niet mogelijk is, kun je op zondag 16 januari tussen 9:00 en 9:30 in Kerk Delfgauw een geprinte liturgie ophalen bij gastvrouw Jolanda.

Tijdens de kerkdienst is gedurende de hele viering peuterkerk, kinderkerk en tienerkerk in Kerk Delfgauw, terwijl de viering plaatsvindt in de Vredeskerk. Kinderen die naar de peuterkerk gaan, kunnen door hun ouders naar binnen worden gebracht via de hoofdingang. Kinderen die naar de kinderkerk komen, gaan in de regel zonder ouders naar binnen.

Omdat de viering plaatsvindt in de Vredeskerk, gelden tijdens de viering de coronamaatregelen die de Katholieke Parochie Delft hanteert, zie www.rkdelft.nl. Een klein aantal leden van Kerk Delfgauw de kerkdienst live bezoeken. Opgeven is noodzakelijk en kan als reactie op een bericht dat vrijdag 14 januari wordt geplaatst in de Kerk Delfgauw app.

De collectedoelen verschillen per parochie/wijkgemeente. Bijdragen aan de collecte kan via de Kerk Delfgauw app.

De eerste collecte is bestemd voor A Rocha

Wanneer we zorg dragen voor de schepping, geven we handen en voeten aan ons belijden en geloven. Dit jaar zullen we daarom vier keer collecteren voor A Rocha, de themacollecte voor 2022. A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. A Rocha werkt op allerlei manieren aan natuurbehoud, een duurzame levensstijl en verdieping in het denken over zorg voor de schepping. Dat gebeurt dicht bij huis in praktische projecten en internationaal in tal van waardevolle ecosystemen. In Nederland is A Rocha actief sinds 2003. A Rocha werkt hier onder meer samen met Groene Kerken, Micha Nederland, Tearfund en The Justice Conference. Wereldwijd werkt A Rocha in twintig landen. Op www.arocha.nl is veel meer informatie te vinden.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke Kerk Delfgauw.

RobertOecumenische viering 16 januari