Oecumenische viering 9:30 uur

op 19-09-2021

Zondag 19 september is er een oecumenische viering, samen met onze broers en zussen katholieke Vredeskerk en protestantse Immanuëlparochie. De viering wordt geleid door pastor Eli Stolk en begint om 9:30 uur. We wilden graag een echte priester als voorganger. De priesters van de Delftse parochie moeten op zondag altijd voorgaan in twee kerken, vandaar dat we iets eerder beginnen dan gebruikelijk. Het thema is: Wat doe(n) jij/wij in vredesnaam? Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Als we om ons heen kijken is vrede vaak ver te zoeken.

Alle maatregelen vanwege corona zijn hier te vinden.

Inschrijven voor de kerkdienst is nodig en kan via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven.

Er is tijdens deze kerkdienst peuterkerk (creche), kinderkerk (kinderwoorddienst) en tienerkerk.

1). Welkom

2). Openingslied : Liedboek 146, couplet 1,4,6,7.   Laat ons nu vrolijk zingen.                  

3). Begroeting en gebed                                                              

4). Kyrie gebed 

5). Gloria  van  Taizé:  HH 654  O Heer mijn God 

6) Gebed

7) Kindermoment

Kinderlied:  Esther dank je wel

Kinderen gaan naar hun eigen ruimte.

 

8). Gebed voor opening van de Schriften. 

9). 1e. Lezing: (NBV) Psalm 139 13 – 24. 

10). HH 49      Heer U doorgrondt en kent mij

11) 2e. Lezing (NBV) Jacobus 3, 16 -18 en 4, 1 – 3    

12). LB 841  couplet 1, 2    Wat zijn de goede vruchten                          .

 13). Preek

 14). Lied: EL 389 Maak mij een vredestichter Heer.

 

15). Geloofsbelijdenis  :  apostolisch  340b.  

16). Voorbeden en dankgebed. 

17). Gebed afgesloten met Onze Vader

18a) Collecte en terugkomst van de kinderen. Ondertussen speelt de Band :         Magnificat van Sela

19) Vredegroet

20) Slotlied:LB  425.  Vervuld van uw zegen.

21)  Zegen

RobertOecumenische viering 9:30 uur