Oudejaarsdienst vrijdag 31 december 20:00 uur

op 31-12-2021

Vrijdag 31 december is er om 20:00 uur een oudejaarsdienst. We zullen terugkijken en vooruitkijken, samen met God. Dat doen we in deze oudejaarsdienst met drie hoofdingrediënten. Aan het begin van de dienst kijken we via de beamer naar een jaaroverzicht van alle belangrijke momenten in de kerk dit jaar. We staan stil bij degen die overleden zijn, we geven God de eer voor de mooie momenten door het zingen van ‘Maak groot de Heer, prijs Hem. Heilig is Zijn Naam’, uit de lofzang van Maria. Daarna volgt een gedeelte uit de Bijbel en de preek. Als derde is ook het gebed voor het komende jaar een belangrijk ingrediënt. Goed om zo samen het jaar af te sluiten en vooruit te kijken! Je kunt de livestream meekijken via www.kerkdelfgauw.nl/livestream.

 

Liturgie oudejaarsdienst 2021

Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied LD513 God heeft het eerste woord

Bemoediging en groet

Lied PS90:1-6 (DNP)

 

Gebed

Uitleg

Jaaroverzicht

Loflied ‘Maak groot de Heer prijs Hem, heilig is Zijn Naam.’

Lezing Lucas 12:35-40 (NBV21)

35Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 36en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. 37Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen voor de maaltijd nodigen en hen bedienen. 38Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. 39Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. 40Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Lied LD439:1,2 Verwacht de komst des Heren

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD439:3,4

 

Gebed

Collecte

Lied LD511 Door goede machten trouw en stil omgeven

Zegen

RobertOudejaarsdienst vrijdag 31 december 20:00 uur