Oudejaarsdienst zaterdag 31 december 19:30 uur

op 31-12-2022

Zaterdag 31 december is er om 19:30 uur een oudejaarsdienst. We zullen terugkijken en vooruitkijken, samen met God. Dat doen we in deze oudejaarsdienst met drie hoofdingrediënten. Aan het begin van de dienst kijken we via de beamer naar een jaaroverzicht van alle belangrijke momenten in de kerk dit jaar. We staan stil bij degen die overleden zijn, we geven God de eer voor de mooie momenten door het zingen van ‘Maak groot de Heer, prijs Hem. Heilig is Zijn Naam’, uit de lofzang van Maria. Daarna volgt een gedeelte uit de Bijbel en de preek. Als derde is ook het gebed voor het komende jaar een belangrijk ingrediënt. Goed om zo samen het jaar af te sluiten en vooruit te kijken!

Voor de kerkdienst kun je mee-eten bij de Warm(t)emaaltijd en na de dienst is er in Kerk Delfgauw nog van alles te beleven, zie www.kerkdelfgauw.nl/oudejaarsavond

 

Liturgie oudejaarsdienst 2022

Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied LD513 God heeft het eerste woord

Bemoediging en groet

Lied PS62:1,4,5,6 (DNP)

 

Gebed

Lied HH460 Ik zal er zijn

Uitleg

Jaaroverzicht ondertussen:

Loflied ‘Maak groot de Heer prijs Hem, heilig is Zijn Naam.’

 

Lezing Romeinen 8:31-39 (NBV21)

Lied HH445 Ik bouw op U

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD675 Geest van hierboven

 

Gebed

Collecte

Lied LD511 Door goede machten trouw en stil omgeven (melodie Siegfried Fietz) powerpoint LD511 – melodie SiegfriedFietz

Zegen

RobertOudejaarsdienst zaterdag 31 december 19:30 uur