Oudejaarsdienst

op 31-12-2019

Dinsdag 31 december is er om 19:00 uur een oudejaarsdienst. We zullen terugkijken en vooruitkijken, samen met God. Dat doen we in deze oudejaarsdienst met drie hoofdingrediënten. Aan het begin van de dienst kijken we via de beamer naar een jaaroverzicht van alle belangrijke momenten in de kerk dit jaar, en is er ruimte voor een paar persoonlijke verhalen over het afgelopen jaar met God. We geven God de eer door het zingen van ‘Maak groot de Heer, prijs Hem. Heilig is Zijn Naam’, uit de lofzang van Maria. Daarna volgt een gedeelte uit de Bijbel (Psalm 8) en de preek. Als derde is ook het gebed voor het komende jaar een belangrijk ingrediënt. Goed om zo samen het jaar af te sluiten en vooruit te kijken!

 


Liturgie oudejaarsdienst 2019, Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied LD513:1,2 God heeft het eerste woord

Bemoediging en groet

Lied LD513:3,4

Gebed

Loflied HH632 God in ons midden

Jaaroverzicht ondertussen:

Loflied ‘Maak groot de Heer prijs Hem, heilig is Zijn Naam. 2x’ (lofzang van Maria, Sela)

Getuigenis

 

Lezing Psalm 8 (NBV)

Lied PS8 (DNP)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH4 Heer, onze Heer

 

Gebed

Collecte

Lied LD511 Door goede machten trouw en stil omgeven

Zegen

 

 

 

RobertOudejaarsdienst