Pasen in KerkDelfgauw

Viering Paasmorgen zondag 9 april 10:00 uur

op 9-04-2023

In deze kerkdienst trekken we alle muzikale registers open: blazers, band en orgel. De Heer is waarlijk opgestaan! We zingen de bekende paasliederen en lezen het verhaal van de opstanding uit het evangelie van Matteüs.

Opgeven voor het gezamenlijke Paasontbijt om 8:45 uur voorafgaand aan de paasmorgen dienst, kan via de inschrijflijst op het prikbord in de hal of via gastvrouw Jolanda 06-39120139 gastvrouw

Het volledige overzicht van vieringen in de Stille Week vind je op www.kerkdelfgauw.nl/pasen.

 

Liturgie Paasmorgen 9 april

Voorganger ds. Robert Stigter

 

Lied LD624 Christus, onze heer verrees

Lied HH171 geprezen zij de heer

Lied Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft

Welkom

Lied PS118:1,4 (DNP)

Bemoediging en groet

Dominee: De Heer is waarlijk opgestaan 

Gemeente: halleluja 

Lied HH170:1,4,7 De Heer is waarlijk opgestaan

Gebed

Loflied Jezus overwinnaar” (opwekking 832)

Loflied Juicht want Jezus is Heer / Hij is verheerlijkt

Kindermoment

Kinderlied Projectlied

Gebed

Lezing Matteüs 28:1-10 (NBV21)

Lied LD630:1,2,3,4 Sta op een morgen ongedacht

Preek

Muzikaal intermezzo

Lied LD642 Ik zeg het allen dat Hij leeft (1allen, 3vrouwen, 4mannen, 6vrouwen, 7mannen, 8allen)

 

Gebed

Collecte

Lied HH589 Halleluja, eeuwig dank en ere

Zegen

Lied HH200 U zij de glorie

 

 

 

RobertViering Paasmorgen zondag 9 april 10:00 uur