Palmpasen, schoolkerkdienst

op 9-04-2017

Zondag 9 april is er een schoolkerkdienst met de bovenbouw kinderen van basisschool de Triangel. Het is dan Palmpasen. Het belooft een heel feestelijke maar ook indrukwekkende dienst te worden. We gaan van het feestelijke ‘Hosanna’ tot ‘Kruisig Hem!’

Vooraf is er een Pamlpasenprocessie met de kinderen van de Triangel. Rond 9:30 uur starten we bij de Triangel. Rond 9:45 arriveren we bij de kerk.

Welkom

Lied PS 118:1

Bemoediging en groet

Lied PS 118:9

Gebed

Bijbelwoorden Zacharia 9:9-10

Loflied HH597 Hosanna in de hoge

LofliedHH190 Juich Hosanna

 

Gebed

Lezing Matteüs 21:1-11

Lied HH195 Wij zwaaien met takken

Preek

Meditatieve muziek

Lied Hosanna Hosanna, we maken een rij

 

Gebed

Afsluiting gebed: HH547 Onze Vader

Collecte

Lied LD556 Alles wat over ons geschreven staat

Zegen

RobertPalmpasen, schoolkerkdienst