Pesach zoals Jezus dat vierde

Dinsdag 13 maart komt Wim Jansen, voorganger van de Morgenstond, in het Kerkelijk Centrum spreken over het Pesach-feest zoals Jezus dat vierde. Hij zoekt daarbij aansluiting bij de teksten uit de Schrift zoals Jezus die kende en bij de wijze waarop het gedenkfeest door God werd ingesteld.

Ook zal hij ingaan op de bijbehorende sedermaaltijd welke nog steeds wordt gevierd door het Joodse volk. Daarbij zal hij insteken op de verbinding met ons geloof, maar hij zal ook de tegenstellingen benoemen. Wim Jansen zal vanuit die Bijbelse achtergrond zijn visie op het belang van de door God ingestelde feesten met ons delen. Het belooft een boeiende avond te worden. Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur. De avond begint om 20.00 uur en zal uiterlijk om 22.00 uur afgelopen zijn. Er is ruime gelegenheid om vragen te stellen en om met Wim en elkaar in gesprek te gaan.

Adrie Kieboom (consulente in onze gemeente voor Christenen voor Israël) zal een tafel inrichten waar Israël-producten te koop zijn. Ze zal daarbij verschillende producten meenemen en de inrichting ervan toespitsen op de paastijd.

Voor vragen kunt u terecht bij Maarten Braat: maarten@m-j.nl / 06-53583113