Pinksteren

op 20-05-2018

In deze bijzonder kerkdienst doen 3 jonge mensen belijdenis. Zij zeggen ja tegen God en vertellen ons wat hen beweegt om deze stap te zetten. In de preek kijken we naar wat het verhaal van Pinksteren te maken heeft met het verhaal over de toren van Babel. 

Orde van dienst Pinksteren 2018, Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied PS67:1,2 (PNB)

Bemoediging en groet

Lied PS67:3 (PNB)

Gebed

Kindermoment

Kinderlied HH231 Ik moet weggaan

 Bovenbouw kinderen gaan weer naar hun plek, tieners blijven hele dienst

 

Getuigenis 

Lied Indiscribable (Chris Tomlin) (Opwekking 719 maar dan Engels)

Getuigenis as

Lied Oceans (Rend Collective)

Getuigenis 

Lied HH429 Kom tot de Vader

Gezongen geloofsbelijdenis LD340b

Gebed

Welkom door gemeente

Vanuit de kerkenraad

Zegenlied HH61:1 De Here zegent jou

Bovenbouw naar kinderkerk

 

Gebed

Lezing Genesis 11:1-9  (NBV)

Lied LD670:1,3 Kom schepper God, o heilige Geest

Lezing Handelingen 2: 1-24,33,36-43 (NBV)

Lied LD670:6,7

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH221 De wind steekt op

 

Gebed

Collecte

Lied LD675 Geest van hierboven

Zegen

RobertPinksteren