Schoolkerkdienst 17 november: ‘het familiediner’

Zondag 17 november vanaf 10:00 uur is er in Kerk Delfgauw een schoolkerkdienst met de bovenbouw van de Triangel. Het thema is: ‘Het Familiediner’, aan de hand van Genesis 27. Te gast is een gezin waar de ruzie behoorlijk is opgelopen: vader Isaäk en moeder Rebekka met hun twee zonen Esau en Jakob. Ze komen vertellen wat er is gebeurd en wat er vanuit hun verschillende perspectieven fout is gegaan. Zal het dominee Robert lukken om de gemoederen weer een beetje te sussen? Zullen de broers zich weer met elkaar verzoenen? Of loopt het helemaal in de soep?

Voor de baby’s en peuters is er crèche/peuterkerk. Kinderen uit groep 1-3 kunnen halverwege de dienst naar de kinderkerk. Voor de tieners is er de hele kerkdienst tienerkerk.

Liturgie zondag 17 november 2019, Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied Psalm 133 (HH47)

Bemoediging en groet

Lied PS24:1,2,3 (DNP)

Gebed

Bijbelwoorden Kolossenzen 3:12-17

Loflied HH399 Samen in de naam van Jezus

Loflied HH337 Hij alleen

 

Gebed

Lezing Genesis 27

Lied Jakob krijgt de vrede mee

Kinderen die willen (groep 1-3) naar de kinderkerk

Preek

Lied Recept voor liefde

Gebed afgesloten met gezongen Onze Vader

Collecte kinderen terug uit kinderkerk en peuterkerk

Lied LD991:1,2,3,6,7 De eersten zijn de laatsten

Zegen