Schoolkerkdienst over Samuel

op 1-07-2018

Zondag 1 juli is er een schoolkerkdienst met de onderbouw van de Triangel. We lezen een Bijbelverhaal met een kind in de hoofdrol: Samuël. Samuël hoort ’s nachts heel bijzondere stem.

In deze dienst vindt ook de overstap plaats van de kinderen uit groep acht naar de tienerkerk. Als het goed is gaat het om 16 kinderen!


Liturgie schoolkerkdienst zondag 1 juli 2018

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

 Lied HH707 Welkom in Gods huis

Welkom

Lied PS65:1 (NPB)

Bemoediging en groet

Lied PS65:2 (NPB)

Gebed

Loflied HH551 Dank u wel

Overstapmoment 

Loflied HH625 Zingen maakt blij

 

Gebed

Lezing 1 Samuel 3-4:1a

Lied Samuel, Samuel, Samuel

Preek

Lied HH492 Spreek Heer

 

Gebed

Lied HH547 Onze Vader

Collecte

Lied HH404 Waar God de Heer zijn schreden zet

Zegen

RobertSchoolkerkdienst over Samuel